ظروف هخامنشی(کاسه) بیشتر در بصورت گل باگلبرگهای متمایز از اشکال دوره های دیگر ساخته شده است؛! از این طرح گلبرگ در دیواره های تخت جمشید،کاخ آپادانا، وهمچنین گنجنامه های زرین هخامنشی استفاده شده است؛! شایان ذکراست که نحوه چیدمان وساختار این گلبرگ ها کنارهم در ظروف هخامنشی بسیار زیبا و متمایز میباشد، ودر نحوه تشخیص ظروف تقلبی نیزهمین چیدمان گلبرگها کاربرد دارد؛! در ظروف مفرغی ویا نقره ومسی هخامنشی بااین اشکال بیشتر از دوسبک گلبرگهای عمق دار و یا گلبرگهای باعمق بسیار کم استفاده شده است،! واین گویای زیبایی زیبایی هنر هخامنشی نیز میباشد؛!

 

نوشته:مهدراد راد

 

منبع : آکادمی شناخت سکه ،نماد ودفینه های ایران |مطلب کوتاه درمورد ظروف(کاسه) هخامنشی
برچسب ها : ظروف